1header_hansvervoort.jpg - Anke de Vries – Het geheim van Mories Besjoer (1975)

Welkom op de website van Hans Vervoort

Anke de Vries – Het geheim van Mories Besjoer (1975)

(Recensie van Hans Vervoort in Vrij Nederland)

 

 

 

Een goed bewaard geheimAchter de Balistraat is een klein hofje. Daar woont meneer Bikbergen, een antiquair die achter zijn huis de meubels maakt die hij aan de voorkant als antiek verkoopt. Aardige man. Verder Frieda, een corpulente ouwe mopperkous met een hart van goud, die het - vanwege de dunne tussenmuren - altijd aan de stok heeft met de onverstoorbare student Mik die alleen kan leren bij luide muziek. En ten slotte Maurice, door de buurt Mories Besjoer genoemd, een Fransman die als glazenwasser zijn brood verdient.


Een clubje kinderen uit de buurt heeft vriendschap gesloten met Maurice. Ze komen elke middag na schooltijd bij hem langs, drinken thee of chocola, luisteren naar zijn prachtige verhalen die altijd over Frankrijk gaan.
"Zeg, waarom ga je nooit terug naar Frankrijk ?" vraagt Brigit op een dag. Maurice geeft een ontwijkend antwoord.
Later vindt Brigit in zijn huis een paar oude Franse kranten met foto's van een arrestatie en woorden als 'Deux morts' en 'Drame'. Er groeit een verschrikkelijke twijfel bij haar. Heeft hun Franse vriend een geheim? Steekt onder dat vriendelijke behulpzame uiterlijk een misdadiger? De twijfel neemt toe als Maurice gearresteerd wordt omdat hij een roofoverval gepleegd zou hebben, waarbij een meisje neergeslagen werd.


Wie na deze aanloop in staat is het boek weg te leggen, heeft achterin gespiekt. Ik was zo geboeid dat het me kregelig stemde te merken dat een heel katern van 16 pagina's in mijn proefdruk ontbrak. Totdat ik me herinnerde dat dat vroeger ook nogal eens voorkwam. Zelfs staat me bij dat ik soms in een boek ineens pagina's uit een ander kinderboek aantrof. Nee, niet achterin (dat was trouwens ook een prima gewoonte van kinderboekenuitgevers, om achterin een pagina of vijf van een ander boek af te drukken, zodat je dat wel mòest kopen als je wilde weten hoe het afliep).


Hoe dan ook, Het geheim van Mories Besjoer roept bij mij de beste herinneringen wakker aan spannende jeugdlectuur. In snel tempo volgen de gebeurtenissen elkaar op tot de verrassende ontknoping.
Voor de goede orde: dit boekje is rolbevestigend. Thee wordt door de meisjes gezet en de jongens zijn sterker (maar niet slimmer). Wie dus een boek zoekt met een nieuwe kijk op de wereld, komt hier niet aan zijn trekken. Het geheim van Mories Besjoer is meer geschikt voor jonge lezers die houden van een spannend avontuur, zò uit de rauwe werkelijkheid gelicht en vlot opgeschreven door Anke de Vries.