1header_hansvervoort.jpg - Commentaar en correcties

Welkom op de website van Hans Vervoort

Commentaar en correcties

*Correctie pag. 193

Op pag.193 komt een scène voor waarbij ontdekt wordt dat het Hoofd Oplaagexploitatie Piet Lagardus op de loonlijst staat van het reclamebureau waar hij als opdrachtgever mee werkt: bureau Wubbe de Fries & Franken.
Geert Franssen, één van de partners in het reclamebureau Wiggert de Vries & Franssen, dat voor Vrij Nederland onder meer de beroemde campagne 'Het zijn weer tijden...' ontwikkelde, wees mij erop dat dit voorval niet zijn reclamebureau betrof (zoals de gekozen schuilnaam suggereert), maar een ander bureau waarmee de betrokkene ook werkte.
Het spijt mij dat ik deze herinnering koppelde aan het verkeerde bureau en ik zal e.e.a. in een herdruk corrigeren.